Nákupní řád

 • Práva a povinnosti prodejce (Jan Hradilek-Emibooks)
 • Práva a povinnosti zákazníka

I. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je Jan Hradilek-Emibooks, Nová 184, 252 25 Zbuzany, Ičo 76672212, Dič CZ5710220464

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 2. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 3. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné).
 4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat dle nařízení GDPR pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Eminent.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.
 5. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

II. Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka).
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu Eminent.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.
  Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  1. vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
  2. nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
   Jan Hradilek-Emibooks
   Nová 184
   252 25 Zbuzany
   Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky., Kontakt: Jan Hradilek, objednavky(at)eminent.cz
 5. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Reklamační řád

Prodejce: Jan Hradilek- Emibooks, Nová 184, 252 25 Zbuzany, Ičo 76672212, Dič CZ5710220464

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:.

 1. E-MAIL
  Zasláním e-mailu na adresu objednavky(at)eminent.cz
 2. TELEFONICKY
  Telefonní číslo: +420 603526413
 3. POŠTA
  Zasláním reklamace na adresu:
  Jan Hradilek-Emibooks, Nová 184, 252 25 Zbuzany

Každá reklamace musí obsahovat:

 • Kopii objednávky nebo dodacího listu
 • popis zjištěných závad a jejich projevů

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.


Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Občanský zákoník

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).