Radomír Socha

Narodil se roku 1946 v Krnově. Vystudoval obor fyziologie živočichů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kandidaturu a velký doktorát přírodních věd obhájil v Entomologickém ústavu AV ČR. V současnosti pracuje jako vedoucí vědecký pracovník v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích, kde se zabývá hlavně behaviorální endokrinologií a ekologií hmyzu. V nejrůznějších prestižních zahraničních časopisech publikoval téměř 160 prací ze svého oboru a aktivně se zúčastnil celé řady mezinárodních konferencí a sympozií. V letech 1990–2013 byl nositelem a spoluřešitelem 17 grantových projektů. Za soubory svých prací byl několikrát oceněn prezidiem AV ČR. Je členem České mykologické společnosti v Praze. Jeho nejoblíbenější skupinou hub jsou holubinky. Je prvním autorem knih Sbíráme holubinky, Celoroční průvodce houbaře, Holubinky, Sbíráme čirůvky a spoluautorem knihy Receptář – Celoroční průvodce houbaře. Je také autorem knih pro děti s tematikou hub – Lexikon houbových skřítků, Zhoubné houby, Houboví skřítci, Pohádkový atlas hub – a leporela: Pojďte s námi na houby. Společně s hudebním skladatelem Václavem Hálkem vydali knížku zpívánek o houbách pro děti – Máme rádi houbičky, obsahující zpěvníček s notovými záznamy a CD s 19 písničkami. Mezi záliby autora patří také fotografování přírody, studium léčivých hub a rostlin, malba obrazů a psaní poezie. Žije v Českých Budějovicích.