Arthur Conan Doyle

(1859 - 1930) vystudoval medicínu a působil jako lékař. Jeho životním zájmem byl však spiritismus a duchovědné výzkumy. Od svých jednadvaceti let se účastnil spiritistických seancí, publikoval v uznávaném spiritistickém týdeníku Light a stal se členem slavné londýnské Society for Psychical Research, Společnosti pro psychická bádání. Do světa literatury se nesmrtelně zapsal postavou Sherlocka Holmese. Kromě knih s jeho příběhy ovšem napsal řadu dalších, v nichž rozvíjel spiritistické myšlenky a představy. Patří mezi ně i povídky zařazené do sbírky Z krajin soumraku.