Zhenya Senyak

Je vnukem rabbi Josefa Levensteina z polského Tiktinu, jenž v Brooklynu založil synagogu Tifereth Torah a byl Senyakovým prvním učitelem. Hebrejštinu a židovskou mystiku studoval Zhenya Senyak v New Yorku, v Kalifornii a Jeruzalémě. V současné době žije na Floridě.