Wolf-Dieter Storl

Vystudoval a přednášel v USA, zabývá se antroposofií a s rostlinami jej naučili rozmlouvat Indiáni. Dnes je považován za vůdčí světovou osobnost goetheanistické botaniky.