Václav Chochola

Nestor české fotografie, jehož dílo spravuje v současné době jeho dcera Blanka Chocholová.