Spagyria - zdraví z přírody Svět přírodních antibiotik Regenerace

Chronologie dřívějších novinek

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Léčení - Zázrak v nás

„Dozrál čas prožít zázrak v nás,“ říká Clemens Kuby a dodává, „ten, kdo se vyléčí, má pravdu.“
Ve svém bestselleru Na cestě do sousední dimenze přiblížil svoje cesty za léčiteli a šamany celého světa a dokumentoval různé formy duchovního léčení. Sám se vyléčil z ochrnutí způsobeného přerušením míchy a nyní využívá toho, co se během let dozvěděl o procesech sebeléčení a o svém vlastním uzdravení. To, co po dvě desetiletí považoval za zázrak, nyní rozšifroval a rozvinul v metodu, která ukazuje i ostatním lidem cestu k jejich samoléčebným silám.
Každá doba bez ohledu na situaci je příležitostí k tomu, aby každý člověk převzal odpovědnost za své léčení a zdraví. Osud Clemense Kubyho a mnoha dalších lidí dokazuje, že zdraví je především otázkou rozšíření vědomí. Autor dnes praktikuje tento poznatek se stovkami účastníků svých seminářů a má přitom vynikající výsledky.
Tato kniha vás krok za krokem dovede ke své vnitřní samoléčebné síle. Během její četby a prožívání jejího obsahu odhalíte netušený léčebný potenciál. Pochopíte, že vyléčení leží v nitru každého člověka – a tedy i ve vašem. Všechny zkušenosti, které v procesu samoléčení získáte, budou vaše vlastní. Dodají vám odvahu a důvěru, propůjčí vám sílu a svobodu. Můžete začít, třeba hned teď.
ISBN: 978-80-7281-383-4
stran: 224,rozměry: 145x205
cena: 249,- Kč
  ks  

Esoterisches Wien

Jede Metropole der Welt hat ihren besonderen und unverwechselbaren Zauber, und im Falle des alten Wien ist das nicht anders. Die majestätische Architektur des vergangenen imperialen Ruhms der Monarchie, der besonders die Habsburgerdynastie ihren Stempel aufprägte, imposante Sakral- und Profanbauten, klassische Parks voller Leben und das Renommee einer Hauptstadt der Musik –  und die Menschen, die über die Jahrhunderte dem Genius loci seine eigenwillige Spiritualität verliehen. 
Was den spirituellen Reichtum und den Beitrag zum Weltkulturerbe betrifft, so hat Wien besonders viel zu bieten. Es strahlt eine unvergleichliche Atmosphäre aus, und in nur wenigen Großstädten können sich die Einwohner und Besucher so sicher und gut fühlen wie gerade hier.
Begeben wir uns also in die altertümlichen Gassen, auf die Spuren vergangener Zeiten, Schicksale, Geschehnisse und Geschichten. Lassen wir uns berühren von der Botschaft der Jahrhunderte und lernen wir eine Stadt kennen, die viel bietet, aber noch mehr verbirgt.
ISBN: 978-80-7281-420-6
stran: 560,rozměry: 125x215
cena: 699,- Kč
  ks  

Malý receptář přírodní medicíny

Ing. Jiří Janča, CSc. patří dodnes mezi nejuznávanější terapeuty celostní medicíny v České republice. Jeho dílo zahrnuje řadu knih, jež jsou u nás považovány za průkopnické. Patří mezi ně Alternativní medicína, Co nám chybí, Reflexní terapie, Reflexní terapie rukou, Praktická homeopatie, Psychotronika pro každého, Zdravé dítě a alternativní medicína, Stopové prvky a kovy života v přírodě, Praktické kalendárium alternativní medicíny, První pomoc alternativní medicínou a autobiografická kniha Můj život s alternativní medicínou. Kromě toho je spoluautorem nejucelenějšího Herbáře léčivých rostlin,
který u nás kdy vyšel. Malý receptář přírodní medicíny volně navazuje na Velký receptář alternativní medicíny. Obsahuje většinou dosud nepublikované texty, které z léčitelovy pozůstalosti sestavil jeho syn Jiří Janča. Nabízí recepty, rady a návody na preventivní i léčebné postupy přírodními prostředky, jež zahrnují reflexní terapii, homeopatii, fytoterapii a další. Představuje také přírodní produkty nesoucí pečeť ING. JIŘÍ JANČA ORIGINAL a vysvětluje možnost jejich využití.
ISBN: 978-80-7281-399-5
stran: 144,rozměry: 140x205
cena: 249,- Kč
  ks  

The Prague Cathedral

Emperor and King Charles IV had many monumental edifices
built, but paid special attention to the Cathedral of St. Vitus at the
Prague Castle. He wanted it to be a Gothic masterpiece – a stone
epitome of faith, the symbol of royal majesty, the see of the archbishop,
the cult center of the land patrons, the place of royal
crowning and the royal as well as national necropolis. No other
church in Europe plays so many roles of great importance.
The project of Matthias of Arras, the first architect of the cathedral,
was literally one of the architectural wonders of that time. Commissioned
to build a Gothic house of prayer in Prague modeled
after cathedrals in Southern France, he inconspicuously modified
the assignment according to his own ideas and local traditions.
The approach of his successor Peter Parler was so distinctive,
ingenious and yet architecturally risky that he fell afoul of backthen
recognized rules.
Looking at the cathedral, originally consecrated to the unknown
Sicilian martyr Vitus and built in the heart of our capital city, from
afar, up close and from inside, people are in awe of its impressive
grandness even now in the 21st century.
The Prague cathedral is not the oldest, largest or highest cathedral
in Europe, but is unparalleled with its breathtaking balance. It
is 124m long, 60m wide and over 33m high. The Southern Spire,
which is almost 100m high, has become the landmark of the capital
city.
Over 8,000 people can hear the word of God inside this sacred
place all at once.
ISBN: 978-80-7281-408-4
stran: 228,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Prager Dom

Karl IV., römischer Kaiser und König von Böhmen, machte sich um
den Ausbau zahlreicher monumentaler Bauten verdient, wobei sein
Hauptaugenmerk dem St.-Veits-Dom auf der Prager Burg galt. Dieser
Dom sollte ein Meisterwerk der Gotik werden – eine aus Stein
gefertigte Verkörperung des Glaubens, Symbol Seiner königlichen
Majestät, Sitz des Erzbischofs, Kultzentrum für die Schutzpatrone
des Landes, Schauplatz feierlicher Krönungszeremonien, königliche
und zugleich auch nationale Begräbnisstätte. Keine andere Kirche in
Europa vereinigte in sich so viele Funktionen.
Das Projekt des ersten Baumeisters des Domes, Matthäus von Arras,
kam schon zu seiner Zeit einem Bauwunder gleich. Die ihm gestellte
Aufgabe – den Stil der südfranzösischen Dome auf Prag anzuwenden
– passte er unauffällig seinen eigenen Vorstellungen sowie den
hiesigen Traditionen an. Peter Parler, sein Nachfolger, ging bei seinem
Herangehen an das vor ihm liegende Arbeitspensum recht eigenwillig,
dabei genial und aus architektonischer Sicht auch riskant vor, sodass
er in Konflikt zu den damals anerkannten baulichen Regeln geriet.
Kein Wunder also, dass noch im XXI. Jahrhundert dieser Dom im
Herzen unserer Metropole, ursprünglich dem unbekannten sizilianischen
Märtyrer Veit geweiht, den Betrachter mit seiner imposanten
Vornehmheit sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe, aber auch
mit seinem Inneren und Äußeren zu verblüffen vermag.
Der Prager Dom ist weder der älteste, noch der baulich gewichtigste
oder gar höchsten Dom in Europa. Seine Einmaligkeit ist in seiner
umwerfenden Ausgewogenheit begründet. Die Gesamtlänge des
Bauwerkes beträgt 124 Meter und die Breite des Transeptes erreicht
imposante 60 Meter. Das Gewölbe erreicht eine Höhe von mehr als
33 Metern und der fast 100 Meter lange Südturm prägt sichtbar das
charakteristische Panorama der Hauptstadt.
Die heilige Domhalle vermag mehr als 8000 Personen zu fassen,
die hier dem Wort Gottes lauschen können.
ISBN: 978-80-7281-407-7
stran: 228,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Jewish Prague

The town that vanished more than 100 years ago and yet used
to be one of the most prestigious and oldest centers of the Jews
in Europe. According to legend, this is where the Israelites came
after their legendary temple of Jerusalem was destroyed, and it
became their “Mother Prague”, “City and Mother in Israel.” Starting
in the 16th century, it was simply called the Jewish ghetto that,
in the middle of the 19th century, became the fifth Prague quarter
and was renamed Josefov after Emperor Joseph II. In the end, it
turned into a refuge of the Prague poor.
The Jewish Town was delimited by the Vltava River on one side
and the closely watched border with the Prague Old Town on
the other. On a rather small area of about 93,000 m2 were about
30 streets, two tiny squares, one palace, several hundred variously
connected dwellings and of course synagogues and the famous
Jewish Cemetery. It was an overcrowded place full of mysteries
and secrets.
The Jewish Town had its rises and falls, facing repeated pogroms
by its Christian neighbors, looting by armies and catastrophic fires
and floods. A few times the local Jews were almost exterminated
by the plague and forced to leave Prague and the country. Yet, the
ghetto always recovered from it, and its religious life carried on.
At the end of the 19th century, Prague fell in love with “modernization.”
Imitating Paris, where the historical center had to yield to
boulevards and luxurious development, Prague councilors approved
a more moderate version of the alarming redevelopment
plan that demolished “only” the old ghetto, ugly to some but nevertheless
having a special charm and full of esotericism. Except for
several buildings, the Jewish Town vanished from the face of the
earth. Who would have thought back then that with every demolished
house, a major part of our history is lost forever…
ISBN: 978-80-7281-397-1
stran: 256,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Jüdisches Prag

Eine, seit mehr als hundert Jahren nicht mehr existierende Stadt, und dabei
handelte es sich um eines der bedeutendsten und ganz bestimmt auch ältesten Zentren des Judentums in Europa. Der Legende nach legten es die Israeliten hier an, nachdem ihr legendärer Tempel in Jerusalem zerstört worden war, damit Prag ihr Mutter Prag, Stadt und Mutter in Israel, wird. Ab dem XVI. Jahrhundert vereinfacht als Jüdisches Ghetto bezeichnet, das Mitte des XIX. Jahrhunderts zum fünften Stadtviertel umgewandelt wurde. Zu Ehren von Kaiser Josef II. erhielt es den Namen Josefstadt und entwickelte sich schließlich zur Zufluchtsstätte für die Prager Armut.
Die ursprüngliche Lokalität begrenzte auf der einen Seite das Moldauer Ufer, auf der anderen Seite dann die streng bewachte Grenze der Prager Altstadt. Auf dieser nicht allzu großen Fläche, die kaum 93 000 Quadratmeter überschritt, gab es vielleicht an die dreißig Straßen, zwei kleinere Plätzchen, die man nur aus Gewohnheit „Stadtplatz“ zu nennen pflegte, ein Palais, einige hunderte, mannigfaltig miteinander verbundene Häuser und logischerweise auch Synagogen sowie einen bis heute berühmten Friedhof. Es war ein Ort voller Rätsel und Geheimnisse auf engstem Raum. Die Prager Judenstadt erlebte hautnah Aufstieg und Verfall, sie musste wiederholt Pogromen christlicher Nachbarn, der Plünderung durch fremde Heere, verhängnisvollen Bränden und Hochwasser widerstehen. Mehrmals wurde die ansässige Bevölkerung von der Pestseuche fast ausgerottet, ein anderes Mal war sie gezwungen, aus der Stadt und aus dem Lande wegzuziehen.
Dennoch erholte sich die Judenstadt immer wieder aufs Neue und auch an
der Ausübung ihrer Religion hielten die Bewohner unvermindert fest.
Ende des XIX. Jahrhunderts fand Prag an der „Modernisierung“ Gefallen und nach dem Vorbild von Paris, wo das historische Zentrum Boulevards sowie einer Luxusverbauung hatte weichen müssen, bewilligten die Prager Ratsherren eine gemäßigtere Variante solch eines Assanierungsplanes, der einem dennoch kalte Schauer über den Rücken jagt. Dieser Plan bedeutete letztendlich die Vernichtung des altertümlichen und für manche abscheulichen, aber nichtsdestoweniger an Zauber und Esoterik reichen Ghettos. Bis auf wenige Bauten verschwand es von der Erdoberfläche.Wem wäre damals in den Sinn gekommen, dass mit jedem einzelnen abgerissenen Haus auch ein wesentlicher Teil unserer Geschichte unwiederbringlich verloren geht?
ISBN: 978-80-7281-396-4
stran: 256,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Dějiny české mystiky 3

Třetí část Dějin české mystiky uzavírá v našich dějinách ojedinělou knižní řadu a zároveň se vrací ke kořenům novodobé české mystiky a uvádí její počátky v širším společenském a duchovním dobovém kontextu. Autor podává příběhy protagonistů svého vyprávění se zjevnými sympatiemi, ovšem se snahou o možná až nemilosrdnou objektivitu. Na rozdíl od mnoha předchozích, většinou jednostranně pojatých knih, tak přináší nové podněty a nezvykle synoptický úhel pohledu pro všechny zájemce o mystiku a další zmiňované obory, stejně jako pro badatele a odborníky. Zároveň přináší dílo, které je nezbytným doplňkem studia čtenářů dvou předchozích částí.

Pozorný čtenář nalezne v této knize detaily a návaznosti, které někdy bývají zamlčovány nebo úmyslně komoleny ve prospěch údajných „zázraků shůry“, které mají prokázat nezpochybnitelný původ předkládaných nauk ve smyslům nepřístupném duchovním světě. Na osudech hlavních postav se například dozvíte, kde a jak skutečně vznikl spiritismus, ale také odkud jeho prorok A. J. Davis čerpal ideovou náplň hnutí a jak jeho údajné zakladatelky sestry Foxovy nakonec uchvátil zcela pozemský démon alkoholu. Možná překvapí, jak výnosným byznysem se spiritismus stal pro nejznámější média, jimiž byli například D. D. Home, H. Slade, E. Paladinová a další, jak se do jeho evropské podoby, reprezentované především A. Kardecem, dostala východní nauka o reinkarnaci a jak se k myšlenkám spiritismu stavěly významné osobnosti veřejného života, C. Lombroso, C. Flammarion nebo A. Mucha.

Závěrečný díl trilogie rozplétá kromě jiných i složité cesty teozofie, na jejíž historii se vedle zakladatelky H. P. Blavatské podepsala řada dalších jmen. Pozoruhodné je líčení návštěvy A. Besantové v Praze, která proběhla za překvapivě malého zájmu a informovanosti širší veřejnosti, i životní cesta G. Meyrinka, která právě skrze teozofii vedla k legendární indické společnosti Sat Bhai. Zájemci o dějiny českého hermetismu se tu poprvé v české literatuře dozvědí i kompletní jmenovité složení první zdejší teozofické lóže U modré hvězdy.
Představitelé křesťanské mystiky, jejichž myšlenky ovlivnily její českou podobu, stáli většinou na okraji církve nebo byli jako heretici přímo vyvrženi. Proto se také - až na výjimky - o jejich osudech mnoho neví. Vedle postav známých, jako je Mistr Eckhart nebo J. Suso, se zde seznámíte i s osudy takových jmen, jako byli M. de Molinos, J. Pordage, Madam Guyonová, zednář J. B. Kerning a další. Jde vesměs o osobnosti, jejichž myšlenky nebo díla ve svém učení využíval K. Weinfurter, zakladatel novodobé české mystické školy.
Neméně zajímavé jsou osudy zahraničních autorů okultní literatury, vydávané u nás na přelomu 19. a 20. století, mezi něž patří mj. A. C. Doyle, E. Bulwer-Lytton, H. H. Ewers, P. Mulford, A. David-Neelová či P. Brunton.
Inu, nebojte se vstoupit do říší duchů a zsinalých médií, do světa kouzel a blikajících svící. Vydejte se na cestu dobrodruhů i cestovatelů po cizích planetách, do vězeňských kobek i nebeských sfér. S touto knihou budete v bezpečí.
ISBN: 978-80-7281-328-5
stran: 440,rozměry: 165x235
cena: 329,- Kč
  ks  

Zamiluj se do sebe

Tiberio Faraci (1955) je tvůrcem programu Začni sám od sebe, který aplikuje ve svých centrech v Miláně a Luganu. Osobním růstem a filantropií se zabývá od mládí a několik desítek let působí v mnoha různých organizacích, majících společného jmenovatele: pomoc lidem, kteří se octli v obtížných životních situacích. 
Je profesionálním léčitelem těla a duše pomocí metody rebirthing, která přináší obrodu mysli, a působí jako trenér osobního růstu, certifikovaný řadou světových organizací a uznávaný v západním světě. Jeho kniha se obrací k vašemu srdci a hovoří s ním o sebedůvěře, tvůrčích myšlenkách a zodpovědnosti za vlastní život. Najdete v ní celou řadu různých cvičení, která vás přivedou na cestu lásky a která vás naučí mít se skutečně rád.
ISBN: 978-80-7281-333-9
stran: 128,rozměry: 125x200
cena: 209,- Kč
  ks  

Karel Hynek Mácha / Poutník mnoha nocí

Kniha POUTNÍK MNOHA NOCÍ je věnována Karlu Hynku Máchovi a vychází u příležitosti 200. výročí jeho narození. Mácha se stal prvním českým moderním básníkem; vpravdě čítankovým, bohužel. Přesto, že se jeho krátký život, a dokonce i jeho tvorba, zdají být dokonale probádané, dodnes skrývají tajemství. Už jen jeho křestní jména: Proč Karel a proč Hynek, když v matričním zápisu stojí jasně uvedeno Ignaz? Zatímco roky jeho narození a úmrtí 1810 a 1836 byly vždy nesporné, o dataci dnů to zdaleka neplatí. Dlouho zůstávala nejistá, stejně jako jeho vzhled.
Doslova osudovou úlohu v Máchově životě sehrály ženy – a Myslbekův pomník na pražském Petříně jen umocnil kult romantického básníka lásky, v jeho případě tragické. Svoji těhotnou milenku Lori například donutil přísahat nad rakví její právě zesnulé matky, že mu zachová věrnost. U Máchy je mnoho nejasného: Jak se osobní prožitky a vnímání času i světa promítly do jeho tvorby? Kde končí realita a začíná fantazie, a naopak? Toto poutavé téma se ovšem zdaleka netýká jeho nejslavnějšího díla Máj.
Dr. Milan Špůrek se máchovskou tématikou zabývá od 80. let minulého století. Vychází z doložitelných faktů a událostí umělcova života, na které nahlíží z netradičních a nezvyklých úhlů pohledu. Nabízí objasnění některých záhad, zdánlivých náhod, nejasností, až zarážejících souvislostí, a to s využitím pomocných disciplín, jako jsou astronomie, meteorologie a také astrologie, k jejímž předním znalcům u nás patří. Součástí této knihy je zdařilý pokus sestavit horoskop Karla Hynka Máchy, který napovídá, jaký vlastně byl, a že jiný být ani nemohl.
ISBN: 978-80-7281-398-8
stran: 152,rozměry: 165x235
cena: 299,- Kč
  ks  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

Nakladatelství Eminent; email: eminent(zavináč)eminent.cz; GSM: +420 602 646 504
Distribuce: Emibooks, Jan Hradilek, Nová 184, 252 25 Zbuzany, GSM: +420 603 526 413, email: objednavky(zavináč)eminent.cz
Sklad: Jan Hradílek, Emibooks, Chýnice 1, náměstí