Spagyria - zdraví z přírody Svět přírodních antibiotik Regenerace

Chronologie dřívějších novinek

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Životní cesta Marie Treben

Rakouská bylinářka Maria Treben je skutečný fenomén a jako jeden z nejdůležitějších průkopníků vědy o léčivých rostlinách si vydobyla pevné místo v dějinách. Její práce byly přeloženy do desítek jazyků a jsou uznávány po celém světě.
Tuto knihu napsali a sestavili členové její rodiny, syn Kurt, vnučka Elisabeth a vnuk Werner Trebenovi. Kromě pozoruhodného životního příběhu Marie Treben, který začínal v Čechách a byl spjat se světem léčivých bylin, v ní najdete důležité rady týkající se péče o tělo a praktické domácí recepty. Seznámíte se s její životní filosofií a také se světově proslulou přednáškou, kterou měla v roce 1986 v St. Gallenu.
Po publikaci Byliny z Boží zahrady je to další kniha, která vychází v nakladatelství Eminent v češtině poprvé. Některé z rad světoznámé bylinářky můžete pravidelně najít také v měsíčníku Regenerace.

Kniha je v současnosti nedostupná.
Pro bližší informace kontaktujte distributora.

Kruhy v obilí 1

Kruhy v obilí jsou fenomén, který fascinuje lidi po celém světě. Jejich výskyt je vedle Anglie popsán každý rok na desítkách míst celé planety. V této knize nejde v první řadě o to, aby tyto nádherné útvary byly zdokumentovány nebo aby byl popsán stav nebo změny stébel – a to přesto, že obsahuje zřejmě nejúplnější kolekci dokumentů a fotografií. Kniha světoznámého německého badatele Eckharda Webera přináší pohled na tento unikátní fenomén z mnoha spirituálních hledisek a nabízí odpovědi na závažné otázky:

Co je obsahem obilných kruhů?
Co je lidstvu prostřednictvím těchto obrazců sdělováno?
Jak vznikají a jaké síly působí při jejich vzniku?
Jaké energie jsou v nich obsaženy?

Chceme-li skutečně proniknout k jejich nejniternějšímu obsahu, musíme opustit půdu pouhého vědeckého dokumentování a měřitelnosti a odvážit se kroku do jiných sfér bytí. V obilných kruzích se projevují síly z vyšších světů; tyto útvary nám tedy přinášejí určité poselství. Jsou svědectvím a důkazem existence vyšších sil, které tímto způsobem dávají najevo svou přítomnost a inteligenci. Jsou zároveň projevem existence éterného světa, který je nejtěsněji spojen s fyzickým světem a z něhož sestupují síly, které se ve fyzickém světě projevují kromě jiného také jako kruhy v obilných polích.
Kruhy v obilí mají na každého, kdo se s nimi buď osobní zkušeností anebo prostřednictvím literatury seznámil, silný účinek. Doslova se dotýkají lidských duší, v pozorovateli nechávají klíčit tušení, měnící se záhy v jistotu, že se jimi projevuje duchovní síla, za níž se skrývá velké, božské mysterium.
V obilných kruzích můžeme nalézt řadu prvků, které člověku ukazují postupnou cestu k Bohu. Při jejich studiu narážíme na překvapivě hlubokou symboliku forem v nejrozmanitějších variantách, na prvky posvátné geometrie, kabaly, číselné symboliky, mystéria jmen a sfér - stejně jako v nich spatříme merkabu, části egyptských, asijských a keltských mysterií, znázornění planetární soustavy, harmonické, matematické a hudební prvky a snad i formy architektury budoucnosti.
Kniha Eckharda Webera Kruhy v obilí vychází v nakladatelství Eminent ve dvou dílech. Druhá část nese podtitul Posvátná geometrie a poselství Matky Země.
ISBN: 978-80-7281-314-8
stran: 296,rozměry: 165x235
cena: 349,- Kč
  ks  

Strážce brány

Kniha Strážce brány je výsledkem autorova mnohaletého zájmu o záhady a snahy o jejich objasnění. Do historie vstoupila jeho reportáž o podivuhodné bytosti z jihlavského podzemí, která v pořadu Na vlastní oči TV Nova budila v letech 1997 – 2000 skutečnou senzaci. Stanislav Motl se k tomuto tématu vrací, přináší další tajuplná fakta a souvislosti a popisuje fenomény, které se tehdy z různých důvodů v televizi neobjevily. Prostor přitom dává nejen odborníkům na záhady, ale také vysloveným skeptikům.
Skutečně objevnou součástí publikace jsou pasáže, které se zabývají mimo jiné historickým a vědeckým zdůvodněním některých tajemných a pro mnohé lidi nevysvětlitelných událostí.
Knihu doplňují autentické příběhy plné nevysvětlitelných jevů a událostí, které autor prožil jako účastník horolezeckých, námořních a jiných badatelských výprav do nejrůznějších, často i velmi exotických koutů naší planety. Léta je odmítal knižně publikovat a v případě této knihy tak činí poprvé. Vedle nich přináší i celou řadu tajemství, které dodnes obklopují životy a úmrtí některých osobností, jakými například byli Jack London či Antoine-de Saint-Exupéry.
ISBN: 978-80-7281-361-2
stran: 160,rozměry: 165x235
cena: 299,- Kč
  ks  

Z hlubin věků

Sir Arthur Conan Doyle působil jako lékař, laický kazatel, spiritista, historik a reformátor občanského života. Světovou proslulost získal nesmrtelnou postavou londýnského detektiva Sherlocka Holmese, ovšem kromě toho napsal celou řadu povídek a románů se silným spirituálním podtextem, díky nimž je možné ho považovat za jednoho z předchůdců vědecko-fantastické literatury.
V češtině dosud nepublikovaná kniha Z hlubin věků obsahuje kratší prózy z období starověku a středověku, které se týkají důležitých momentů v dějinách lidstva, například odchodu Římanů z Británie, dobytí Kartága, šíření křesťanství, hunského tažení do Asie a Evropy nebo vzniku islámu. Vzhledem ke svým rozsáhlým znalostem historie a také cestovatelským zkušenostem podává A. C. Doyle obraz doby s detailní přesností a literárně ho rozvíjí do té míry, aby přiměl čtenáře uvažovat v širších souvislostech. Tyto jedinečné povídky jsou aktuální dodnes, protože přinášejí hluboké sondy do mechanismů moci a poskytují silné náměty k zamyšlení nad morálkou a duchovními kořeny novodobé společnosti.
ISBN: 978-80-7281-339-1
stran: 152,rozměry: 145x205
cena: 239,- Kč
  ks  

Léčení - Zázrak v nás

„Dozrál čas prožít zázrak v nás,“ říká Clemens Kuby a dodává, „ten, kdo se vyléčí, má pravdu.“
Ve svém bestselleru Na cestě do sousední dimenze přiblížil svoje cesty za léčiteli a šamany celého světa a dokumentoval různé formy duchovního léčení. Sám se vyléčil z ochrnutí způsobeného přerušením míchy a nyní využívá toho, co se během let dozvěděl o procesech sebeléčení a o svém vlastním uzdravení. To, co po dvě desetiletí považoval za zázrak, nyní rozšifroval a rozvinul v metodu, která ukazuje i ostatním lidem cestu k jejich samoléčebným silám.
Každá doba bez ohledu na situaci je příležitostí k tomu, aby každý člověk převzal odpovědnost za své léčení a zdraví. Osud Clemense Kubyho a mnoha dalších lidí dokazuje, že zdraví je především otázkou rozšíření vědomí. Autor dnes praktikuje tento poznatek se stovkami účastníků svých seminářů a má přitom vynikající výsledky.
Tato kniha vás krok za krokem dovede ke své vnitřní samoléčebné síle. Během její četby a prožívání jejího obsahu odhalíte netušený léčebný potenciál. Pochopíte, že vyléčení leží v nitru každého člověka – a tedy i ve vašem. Všechny zkušenosti, které v procesu samoléčení získáte, budou vaše vlastní. Dodají vám odvahu a důvěru, propůjčí vám sílu a svobodu. Můžete začít, třeba hned teď.
ISBN: 978-80-7281-383-4
stran: 224,rozměry: 145x205
cena: 249,- Kč
  ks  

Esoterisches Wien

Jede Metropole der Welt hat ihren besonderen und unverwechselbaren Zauber, und im Falle des alten Wien ist das nicht anders. Die majestätische Architektur des vergangenen imperialen Ruhms der Monarchie, der besonders die Habsburgerdynastie ihren Stempel aufprägte, imposante Sakral- und Profanbauten, klassische Parks voller Leben und das Renommee einer Hauptstadt der Musik –  und die Menschen, die über die Jahrhunderte dem Genius loci seine eigenwillige Spiritualität verliehen. 
Was den spirituellen Reichtum und den Beitrag zum Weltkulturerbe betrifft, so hat Wien besonders viel zu bieten. Es strahlt eine unvergleichliche Atmosphäre aus, und in nur wenigen Großstädten können sich die Einwohner und Besucher so sicher und gut fühlen wie gerade hier.
Begeben wir uns also in die altertümlichen Gassen, auf die Spuren vergangener Zeiten, Schicksale, Geschehnisse und Geschichten. Lassen wir uns berühren von der Botschaft der Jahrhunderte und lernen wir eine Stadt kennen, die viel bietet, aber noch mehr verbirgt.
ISBN: 978-80-7281-420-6
stran: 560,rozměry: 125x215
cena: 699,- Kč
  ks  

Malý receptář přírodní medicíny

Ing. Jiří Janča, CSc. patří dodnes mezi nejuznávanější terapeuty celostní medicíny v České republice. Jeho dílo zahrnuje řadu knih, jež jsou u nás považovány za průkopnické. Patří mezi ně Alternativní medicína, Co nám chybí, Reflexní terapie, Reflexní terapie rukou, Praktická homeopatie, Psychotronika pro každého, Zdravé dítě a alternativní medicína, Stopové prvky a kovy života v přírodě, Praktické kalendárium alternativní medicíny, První pomoc alternativní medicínou a autobiografická kniha Můj život s alternativní medicínou. Kromě toho je spoluautorem nejucelenějšího Herbáře léčivých rostlin,
který u nás kdy vyšel. Malý receptář přírodní medicíny volně navazuje na Velký receptář alternativní medicíny. Obsahuje většinou dosud nepublikované texty, které z léčitelovy pozůstalosti sestavil jeho syn Jiří Janča. Nabízí recepty, rady a návody na preventivní i léčebné postupy přírodními prostředky, jež zahrnují reflexní terapii, homeopatii, fytoterapii a další. Představuje také přírodní produkty nesoucí pečeť ING. JIŘÍ JANČA ORIGINAL a vysvětluje možnost jejich využití.
ISBN: 978-80-7281-399-5
stran: 144,rozměry: 140x205
cena: 249,- Kč
  ks  

The Prague Cathedral

Emperor and King Charles IV had many monumental edifices
built, but paid special attention to the Cathedral of St. Vitus at the
Prague Castle. He wanted it to be a Gothic masterpiece – a stone
epitome of faith, the symbol of royal majesty, the see of the archbishop,
the cult center of the land patrons, the place of royal
crowning and the royal as well as national necropolis. No other
church in Europe plays so many roles of great importance.
The project of Matthias of Arras, the first architect of the cathedral,
was literally one of the architectural wonders of that time. Commissioned
to build a Gothic house of prayer in Prague modeled
after cathedrals in Southern France, he inconspicuously modified
the assignment according to his own ideas and local traditions.
The approach of his successor Peter Parler was so distinctive,
ingenious and yet architecturally risky that he fell afoul of backthen
recognized rules.
Looking at the cathedral, originally consecrated to the unknown
Sicilian martyr Vitus and built in the heart of our capital city, from
afar, up close and from inside, people are in awe of its impressive
grandness even now in the 21st century.
The Prague cathedral is not the oldest, largest or highest cathedral
in Europe, but is unparalleled with its breathtaking balance. It
is 124m long, 60m wide and over 33m high. The Southern Spire,
which is almost 100m high, has become the landmark of the capital
city.
Over 8,000 people can hear the word of God inside this sacred
place all at once.
ISBN: 978-80-7281-408-4
stran: 228,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Prager Dom

Karl IV., römischer Kaiser und König von Böhmen, machte sich um
den Ausbau zahlreicher monumentaler Bauten verdient, wobei sein
Hauptaugenmerk dem St.-Veits-Dom auf der Prager Burg galt. Dieser
Dom sollte ein Meisterwerk der Gotik werden – eine aus Stein
gefertigte Verkörperung des Glaubens, Symbol Seiner königlichen
Majestät, Sitz des Erzbischofs, Kultzentrum für die Schutzpatrone
des Landes, Schauplatz feierlicher Krönungszeremonien, königliche
und zugleich auch nationale Begräbnisstätte. Keine andere Kirche in
Europa vereinigte in sich so viele Funktionen.
Das Projekt des ersten Baumeisters des Domes, Matthäus von Arras,
kam schon zu seiner Zeit einem Bauwunder gleich. Die ihm gestellte
Aufgabe – den Stil der südfranzösischen Dome auf Prag anzuwenden
– passte er unauffällig seinen eigenen Vorstellungen sowie den
hiesigen Traditionen an. Peter Parler, sein Nachfolger, ging bei seinem
Herangehen an das vor ihm liegende Arbeitspensum recht eigenwillig,
dabei genial und aus architektonischer Sicht auch riskant vor, sodass
er in Konflikt zu den damals anerkannten baulichen Regeln geriet.
Kein Wunder also, dass noch im XXI. Jahrhundert dieser Dom im
Herzen unserer Metropole, ursprünglich dem unbekannten sizilianischen
Märtyrer Veit geweiht, den Betrachter mit seiner imposanten
Vornehmheit sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe, aber auch
mit seinem Inneren und Äußeren zu verblüffen vermag.
Der Prager Dom ist weder der älteste, noch der baulich gewichtigste
oder gar höchsten Dom in Europa. Seine Einmaligkeit ist in seiner
umwerfenden Ausgewogenheit begründet. Die Gesamtlänge des
Bauwerkes beträgt 124 Meter und die Breite des Transeptes erreicht
imposante 60 Meter. Das Gewölbe erreicht eine Höhe von mehr als
33 Metern und der fast 100 Meter lange Südturm prägt sichtbar das
charakteristische Panorama der Hauptstadt.
Die heilige Domhalle vermag mehr als 8000 Personen zu fassen,
die hier dem Wort Gottes lauschen können.
ISBN: 978-80-7281-407-7
stran: 228,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

Jewish Prague

The town that vanished more than 100 years ago and yet used
to be one of the most prestigious and oldest centers of the Jews
in Europe. According to legend, this is where the Israelites came
after their legendary temple of Jerusalem was destroyed, and it
became their “Mother Prague”, “City and Mother in Israel.” Starting
in the 16th century, it was simply called the Jewish ghetto that,
in the middle of the 19th century, became the fifth Prague quarter
and was renamed Josefov after Emperor Joseph II. In the end, it
turned into a refuge of the Prague poor.
The Jewish Town was delimited by the Vltava River on one side
and the closely watched border with the Prague Old Town on
the other. On a rather small area of about 93,000 m2 were about
30 streets, two tiny squares, one palace, several hundred variously
connected dwellings and of course synagogues and the famous
Jewish Cemetery. It was an overcrowded place full of mysteries
and secrets.
The Jewish Town had its rises and falls, facing repeated pogroms
by its Christian neighbors, looting by armies and catastrophic fires
and floods. A few times the local Jews were almost exterminated
by the plague and forced to leave Prague and the country. Yet, the
ghetto always recovered from it, and its religious life carried on.
At the end of the 19th century, Prague fell in love with “modernization.”
Imitating Paris, where the historical center had to yield to
boulevards and luxurious development, Prague councilors approved
a more moderate version of the alarming redevelopment
plan that demolished “only” the old ghetto, ugly to some but nevertheless
having a special charm and full of esotericism. Except for
several buildings, the Jewish Town vanished from the face of the
earth. Who would have thought back then that with every demolished
house, a major part of our history is lost forever…
ISBN: 978-80-7281-397-1
stran: 256,rozměry: 125x215
cena: 389,- Kč
  ks  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

Nakladatelství Eminent; email: eminent(zavináč)eminent.cz; GSM: +420 602 646 504
Distribuce: Emibooks, Jan Hradilek, Nová 184, 252 25 Zbuzany, GSM: +420 603 526 413, email: objednavky(zavináč)eminent.cz
Sklad: Jan Hradílek, Emibooks, Chýnice 1, náměstí